Transactions
for block #369057
A total of 31 transactions found
Trans ID Block Timestamp Type From To Value Fee
147871420… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment S-BBAQ-GF7D-Z6LX-3U7B6
burst-team faucet
S-ZQM4-VZS9-69HG-2FP24
Mymindaway
1.0 SIGNA
1.0 SIGNA
173998307… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-82F2-VAFV-WZ55-HMC22
BARTLEY.PL
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
361222386… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment S-BBAQ-GF7D-Z6LX-3U7B6
burst-team faucet
S-SGJE-KDLF-XKLF-H6BXG
MCBurster
1.0 SIGNA
1.0 SIGNA
109700021… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment S-BBAQ-GF7D-Z6LX-3U7B6
burst-team faucet
S-MJV5-YC5M-PQYH-HS6D2
1.0 SIGNA
1.0 SIGNA
171892137… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment S-BF68-ZVEN-GMSR-3FAHC
M73E6600
S-278D-BFYD-Y7UG-G9TKP
E6600
21.0 SIGNA
1.0 SIGNA
381951203… 369057
7 years, 1 month ago
Bid Order Placement S-CKK2-QZZM-ATUE-D8DT5
Bid Order Placement 15,000 edge1978 1.0 SIGNA
493296551… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-TRPC-T24S-HSBZ-6W8S9
Rhino1
S-SPAC-EWWF-CRX2-78Z6Z
pool.burstcoin.space
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
809890225… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment S-BBAQ-GF7D-Z6LX-3U7B6
burst-team faucet
S-Q333-F2V6-4AFM-72T94
Joseph Cabarteja
1.0 SIGNA
1.0 SIGNA
115278547… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-5SVC-VBBX-SP7H-HW5JU
S-7Z2V-J9CF-NCW9-HWFRY
pool.burstcoin.eu:8124 | 0.5%…
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
150218099… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-DPJK-UB2N-QV8H-7LHQE
ElMoreno
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
112013303… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-A8XG-VZKF-RQW9-9ZNWV
Дмитрий
S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
294903005… 369057
7 years, 1 month ago
Ask Order Cancellation S-CP6K-JSPB-8J7G-4NDH4
clint farugia
Ask Order Cancellation 1.0 SIGNA
100922156… 369057
7 years, 1 month ago
Bid Order Cancellation S-CP6K-JSPB-8J7G-4NDH4
clint farugia
Bid Order Cancellation 1.0 SIGNA
100608277… 369057
7 years, 1 month ago
Bid Order Placement S-DPJK-UB2N-QV8H-7LHQE
ElMoreno
Bid Order Placement 11.0 BURSTeam 1.0 SIGNA
101571225… 369057
7 years, 1 month ago
Bid Order Placement S-TKEZ-22E6-NLXA-9FH9V
thewire
Bid Order Placement 349.6596168 402 1.0 SIGNA
172760332… 369057
7 years, 1 month ago
Reward Recipient Assignment S-HY2D-JLLD-QGUG-FJ656
DrewBurst
S-67XA-W9AU-MFGE-DAPPG
This is the old wallet for Bu…
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
306599138… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-RNMB-9FJW-3BJW-F3Z3M
Burst Mining Club Pool Wallet…
S-FGE2-UXB6-GW4Y-BVVVZ
Heinzskitz
910.84112607 SIGNA
1.0 SIGNA
158052636… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-3XE5-4UMG-9CNH-EPVMB
toilet paper
6.04304127 SIGNA
1.0 SIGNA
102568122… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-C6MN-RLUA-A7W9-6MP5F
juhasz1109
45.82922775 SIGNA
1.0 SIGNA
120683384… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-H9AH-JMPN-HPBR-82WLU
0.06236223 SIGNA
1.0 SIGNA
558169440… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-G8ZG-7CR9-VVND-5ZP5F
Oracle1
173.24090823 SIGNA
1.0 SIGNA
391398839… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-EGQH-E4RQ-ZG4Q-8MEN4
6.37019324 SIGNA
1.0 SIGNA
452982263… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-6XEP-FPJH-SBUE-AAHKV
3.74590937 SIGNA
1.0 SIGNA
640898891… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-ULNV-XTBJ-DZMS-9AK9S
Gringo56
33.39944503 SIGNA
1.0 SIGNA
670503375… 369057
7 years, 1 month ago
Ordinary Payment
Has Message
S-32TT-TSAC-HTKW-CC26C
pool.burst-team.us:8124 | 2.0…
S-9HUG-YC2B-T86V-54B2L
Mining Farm
0.95526546 SIGNA
1.0 SIGNA