Block Transactions
Height 803687
Transactions 12
Sent 44.95 Signa
Timestamp 2020-10-06 23:40:57
Generator S-QQ9S-4QJ7-FC78-79W7U
BUANTEL-02
Pool POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒ...
Block Generation Time 2020-10-06 23:40:57
Base Target 35333
Size 2.67 KB
Version 3
Nonce 2400008913574
Block Reward 224 Signa
Block Reward Fees 0.58 Signa
Block Signature
EDB0847FD5E83F43AFC23B85DC17DB9DA44A0C18CB1DA24B2A72320A510C7E0C85E430C6FEE59D6ADB282D264E8603F75FE8B7018906CFAC5A4E291D9613462B
Previous Block 803686
Next Block 803688
ID Type Sender Recipient Amount Fee Date
9739184941726571627

Ordinary Payment S-C6PS-PCDW-YXE4-97HGF
S-GPKE-XTM2-E6GR-4ATBX
1.00 0.08085 2020-10-06 23:36:36
11463022852501112337

Ordinary Payment S-ATQT-QWPC-BV3C-69RCP
S-9MEX-ZNX2-97QN-5HMER
1.00 0.0588 2020-10-06 23:36:36
12459351292259616940

Ordinary Payment S-K73M-8UVS-6N3M-623A2
S-C7V8-FEJS-YEJ6-94VR2
1.00 0.05145 2020-10-06 23:36:36
14516358324291185280

Ordinary Payment S-NF5A-P6F6-NF4Y-CCJ3J
S-BMCJ-YHYY-HKU5-DHX7W
3.00 0.03675 2020-10-06 23:36:36
18238513938144506705

Ordinary Payment S-CNP4-8WQR-888Y-HMD8Z
S-2VFX-3JFL-JUDH-G4X3H
10.00 0.06615 2020-10-06 23:36:36
4575283892333371893

Ordinary Payment S-K73M-8UVS-6N3M-623A2
S-Y7BU-ANNS-9DND-HN94L
3.00 0.0735 2020-10-06 23:36:36
8623512815161077071

Ordinary Payment S-JX7H-YZ2K-YVK8-CSD34
S-AQSR-U35Y-T8AD-6UJJV
9.00 0.0441 2020-10-06 23:36:36
15208571266714052885

Ordinary Payment S-CRX9-ZV48-UJP3-2YF6Z
S-7M7H-9WUF-BSFS-8VHQQ
2.00 0.0147 2020-10-06 23:36:35
6529919694916080975

Ordinary Payment S-GUQP-RVKW-N9XP-44SNQ
S-ZMLC-4Q7J-7UGA-A6HGC
1.00 0.09555 2020-10-06 23:33:37
5321965229889153199

Arbitrary Message S-XXGC-Z5V3-BNCD-HE6NE
iHashing Academy
S-T7VB-H5JR-9JYJ-3S6JR
Eighties Sports Club
0 0.0294 2020-10-06 23:30:00
17629291409686576765

Ordinary Payment S-H82M-J6HC-C8PH-C3AJR
S-QVRF-KCUP-SAT8-GJG8U
11.00 0.00735 2020-10-06 22:53:43
17145947653867469378

Ordinary Payment S-XKP6-2L56-PNEP-FNYKT
Signum Network Reward
S-ELRU-P63G-D24G-C2ZGD
Tordek
2.95092296 0.02205001 2020-10-06 22:24:26